Ons doel

Hoogwaardige zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Organisatie

Veilig Thuis Verpleegkundig Team B.V. (hierna: Veilig Thuis) heeft drie labels: Verpleegkundig Team, Personenalarmering en Hulpmiddelaar. Veilig Thuis voorkomt dat zorgorganisaties, maar ook huisartsen en ambulancediensten onnodig belast worden. Dat zorgt voor minder werkdruk en kortere wachttijden bij de opvolging van alarmen en verlaagt de zorgkosten aanzienlijk. De meeste handelingen kunnen onze verpleegkundigen zelf uitvoeren.
Veilig Thuis is onderdeel van netwerkorganisatie Fundis.

Fundis werkt continu aan het uitbreiden, actueel houden dan wel het verbeteren van het zorg- en dienstenaanbod en de bedrijfsvoering. Alles met het doel om hoogwaardige zorg en diensten te leveren voor gezondheid en welbevinden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Echter, binnen Fundis staat Veilig Thuis solitair, omdat zij zich richt op alle bestaande en nieuwe essentiële relaties en samenwerkingsverbanden en de onafhankelijke, neutrale positie te allen tijde wil waarborgen. 

Overzicht van de uitgegeven kosten:
Onkosten Directie 2023

Jaarverslag Centrale Cliëntenraad Thuiszorg:
2022